NECKLACES: STONE: NB17

22 karat gold, black diamond beads, white diamonds

22 karat gold, black diamond beads, white diamonds