RINGS: COCKTAIL: BARBARA V

22 karat gold, Paraiba tourmalines
BARBARA V

22 karat gold, Paraiba tourmalines